Antistat

ANTISTAT ESD

Odzież ESD

Co to jest odzież ESD i jak działa?

W normalnych warunkach elektryczność statyczna i wyładowania elektrostatyczne (ESD) nie stanowią problemu. W życiu codziennym wyładowania elektrostatyczne, choć czasem bolesne, na ogół nie są wystarczająco silne, aby powodować jakiekolwiek stałe problemy czy urazy. Staje się to jednak potencjalnym problemem w niektórych branżach. Od farmacji, przez biotechnologię i przetwórstwo żywności, a kończąc na elektronice. Nawet niewielkie wyładowania mogą powodować szereg poważnych problemów.

Ponieważ elektrostatyka jest zjawiskiem naturalnym, nie można jej całkowicie wyeliminować. Zamiast tego firmy muszą kontrolować poziom ładunków elektrostatycznych, aby chronić produkty oraz sprzęt. Paradoksalnie to ludzie są głównymi generatorami elektryczności statycznej (ładunków lub pola elektrostatycznego). Jedna osoba może wytworzyć napięcie nawet 35 000 woltów, chodząc tylko np. po dywanie. Dlatego jednym ze sposobów na powstrzymanie gromadzenia się elektryczności statycznej jest noszenie specjalnie zaprojektowanej odzieży ESD.

Odzież ESD została specjalnie zaprojektowana, aby zapobiegać przenoszeniu ładunków elektrostatycznych z osoby lub jej ubrania do otaczającego go środowiska. Występują w miejscach pracy gdzie często mogą występować problemy związane z uszkodzeniami przez elektryczność statyczną i są powszechną praktyką w wielu branżach. Niektóre z najpopularniejszych rodzajów odzieży ESD to: buty, kombinezony, fartuchy, T-Shirty i inne.

Co to jest odzież ESD?

To samo wyładowanie elektrostatyczne, które powoduje, że balon przyciąga włosy może również powodować poważne problemy w innych sytuacjach. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować zapłon mieszanin palnych lub uszkodzenie elementów elektronicznych. Uszkodzenia te nie są zawsze od razu widoczne, ale mogą ostatecznie spowodować awarię produktów. Elektryczność statyczna może również przyciągać zanieczyszczenia i powodować sklejanie się produktów.

Koszt naprawy i wymiany produktów uszkodzonych przez ładunki elektrostatyczne może stać się dużym obciążeniem finansowym dla firmy. Już w 1984 roku naukowcy oszacowali, że straty w przemyśle elektronicznym bezpośrednio związane z ESD wynosiły 18 miliardów dolarów. Dzisiejszy wynik prawdopodobnie będzie znacznie wyższy.

Materiały, które powodują elektryzowanie się to m. in.:

  • Nylon
  • Sztuczne futro
  • Papier, drewno (w pewnych warunkach)
  • Guma
  • Sztuczny jedwab
  • Poliester
  • Polietylen
  • PCV (winyl)

Jak działa odzież ESD?

Odzież ESD została specjalnie zaprojektowana, aby powstrzymać nagromadzenie ładunków elektrostatycznych na tkaninie oraz przed generowaniem wyładowań elektrostatycznych lub tworzeniem innych problemów związanych z ładunkami elektrostatycznymi.

Większość ubrań ESD jest wykonana z bawełny lub poliestru, a następnie osadzona w siatce z włókna węglowego. Włókna te skutecznie tworzą tzw. klatkę Faradaya wokół ciała. Chroni to wszelkie ładunki generowane przez odzież, które w przeciwnym razie mogłyby uszkodzić urządzenia wrażliwe na elektryczność statyczną.

Odzież ESD jest zwykle wytwarzana z tkanin sztucznych, ponieważ w przeciwieństwie do materiałów naturalnych ich włókna nie rozkładają się. Pomaga to zminimalizować problem pylenia i sprawić, że przestrzeń pracy będzie dodatkowo bezpieczniejsza pod względem zachowania czystości w produkcji (o czym poniżej). Cała odzież ESD musi spełniać wyznaczone normy, aby właściwie chronić właściciela i otaczające środowisko.

Jak klasyfikowana jest odzież ESD?

Odzież ESD jest często produkowana w celu spełnienia standardów tzw.: „cleanroomów” czyli pomieszczeń o niskim poziomie zanieczyszczeń, takich jak kurz, drobnoustroje unoszące się w powietrzu czy cząsteczki aerozolu i opary chemiczne. Pomieszczenia czyste mają kontrolowany poziom zanieczyszczenia, który jest określony przez liczbę cząstek na metr sześcienny. Przypisywana jest im wartość ISO w zależności od poziomu zanieczyszczenia. ISO 1 to najczystsza i najbardziej sterylna przestrzeń, podczas gdy ISO 9 to normalne powietrze w pomieszczeniu. Pomieszczenia z klasyfikacją ISO 3 są również klasyfikowane jako pomieszczenia klasy 1. ISO 4 odpowiada klasie 10, ISO 5 do klasy 100 i ISO 6 do klasy 1000.

Odzież ESD zawiera listę wartości ISO i klasy, dla której jest przeznaczona. Jeśli więc potrzebujesz butów, kitla lub kombinezonu, który będzie odpowiedni dla przestrzeni ISO 4/klasa 10, znalezienie odpowiedniej odzieży roboczej nie powinno stanowić problemu.